Olympijské ambície pole dance naplnené (konečne) v Los Angeles 2028?!

Po 11-ročnom úsilí sa Globálna asociácia medzinárodných športových federácií v roku 2017 rozhodla reálne povzbudiť olympijské ambície pole dance. GAISF totiž konečne uznala pole dance za oficiálny šport.

GAISF udelila tzv. Medzinárodnému zväzu federácie pole dancu „štatút pozorovateľa“. Tento štatút – nech to znie akokoľvek nedôležito – je prvým a absolútne nevyhnutným krokom, ktorý musia medzinárodné športové federácie dosiahnuť, než sa stanú plnoprávnymi členmi GAISF.

Vďaka tomu sa olympijské ambície pole dance

môžu začať postupne realizovať. Získanie štatútu pozorovateľa je veľká podpora pre akýkoľvek šport, ktorý dúfa, že sa jedného dňa stane športom olympijským. A presne to je cieľom pole dance.

Štatút pozorovateľa GAISF poskytne pole dance ako športu príležitosť ďalej sa rozvíjať na národnej i medzinárodnej úrovni.

(pokračovanie článku pod obrázkom)

Pole dance nie je obmedzené spodnou, ani vrchnou vekovou hranicou
Cesta na olympijské hry však nie je krátka

Popri uznaní rešpektovaného riadiaceho orgánu GAISF musia mať budúce olympijské športy aj osobitné uznanie od Medzinárodného olympijského výboru. Dočasné uznanie vo forme štatútu pozorovateľa sa udeľuje na tri roky, počas ktorých sa členovia výboru rozhodnú, či disciplínu úplne uznaju. Či naplnia olympijské ambície pole dance.

Vznik alebo štart úsilia o uznanie tanca na tyči resp. pole šport za legitímnu atletickú aktivitu sa datuje do roku 2006. Vtedy Katie Coates, prezidentka Medzinárodnej federácie pólových športov zorganizovala online petíciu. Získaním obrovského množstva priaznivcov petície upútala pozornosť GAISF. Pravdepodobne tým aj ovplyvnila rozhodnutie organizácie.

Cesta športu s názvom pole dance na olympijské hry sa teraz zdá byť dosiahnuteľnejšia ako kedykoľvek predtým.

Kým sa však naplnia olympijské ambície pole dance

a tomuto športu sa podarí preraziť ako športu olympijskému, môže to trvať niekoľko ďalších rokov. Musia sa totiž musieť stanoviť prísne kritériá a pravidlá, usmernenia pre absolvovanie dopingových testov na zabezpečenie „čistého“ športu atď.

Súťaž v pole dance sa podobá účasti na tanečnom recitáli. Športovci oblečení často v iskrivých dvojdielnych odevoch alebo trikotoch vykonávajú choreografické rutiny na dvoch 5-metrových tyčiach na javisku. Jedna tyč je spinningová (otočná), zatiaľ čo druhá je statická. To súťažiacim umožňuje vykonávať rôzne typy trikov. Aj keď, žiaľ, existuje história spojenia pole dance so striptízom, je tu aj jasný a ťažko spochybniteľný rozdiel medzi tancom pri tyči a okolo tyče, ktorý sa odohráva v striptízových kluboch a pole dance, ktorý sa vykonáva v tanečných súťažiach. Cieľom toho športového je okrem iného aj objavenie fyzických možností, ktoré môže človek dosiahnuť. Publikom na pólových súťažiach sú predovšetkým ženy a nie – ako by sa možno predpokladalo – muži s túžbou po vzrušení.

Popri dlhoročnom opakovanom a stupňovanom úsilí nadšencov naplniť olympijské ambície pole dance sa tento šport snaží aj dištancovať od svojej háklivej minulosti.

Napr. kampaňou #NOTaStripper, ktorú v roku 2016 rozpútali na sociálnych sieťach celebrity ako herečky Taraji P. Henson a Kate Hudson či speváčka Teyana Taylor. Tieto známe mená a tváre verejne a úplne otvorene prijali tento šport.

Na snímke Kamila Kokoszka (13 rokov), na jednom z pole dance vystúpení
„Pole šport je výkonný šport, ktorý kombinuje tanec a akrobaciu na zvislej tyči,“
píše GAISF na svojom webe. „Pole dance ako šport vyžaduje veľkú fyzickú a duševnú námahu. Na zdvíhanie, udržanie a otáčanie tela je potrebná sila a vytrvalosť. Na skrúcanie, pózovanie, predvádzanie línií a vykonávanie techník je potrebná vysoká miera flexibility.“ To je opis, v ktorom sa skutočne ťažko hľadajú podobnosti s – v tomto zmysle a pri všetkej úcte k striptérkam – veľmi jednoduchým striptízovým pohybom.
Rozhodnutie o tom, či sa z pole dance stane olympijský šport

môže byť problematickejšie, ako sa zdá. A síce aj z toho dôvodu, že olympijské hry sú z obrovskej miery financované sponzormi ako napr. Procter & Gamble či Coca-Cola. A to sú spoločnosti, ktoré sú výrazne konzervatívne. Samotné olympijské hry ďalej podliehajúci kultúrnym hodnotám aktuálnych hostiteľských miest. Tie sa nešťastnou zhodou okolností v nasledujúcich rokoch budú nachádzať v podobne konzervatívnej Ázii.

Je jasné, že podstatne jednoduchšie by olympijské ambície pole dance boli dosiahnuteľné napr. v meste, ktoré je s daným športom úzko späté. Máme na mysli Los Angeles, ktoré však usporiada letné olympijské hry až v roku 2028. Ostáva teda len držať pevne palce.

Jedna z klasických pole dance póz: Ballerina

Autor textu Andy Sebastian Morávek

O autorovi: https://andymoravek.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *